Chào mừng đến với Website Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THAO CỤM BÀ RỊA – LONG ĐIỀN NĂM HỌC 2019 – 2020

Sở Giáo Dục và Đào Tạo                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT Trần Văn Quan                        Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ  HỘI  THAO CỤM BÀ RỊA – LONG ĐIỀN  NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Kính gởi: BGH Trường THPT Trần Văn Quan

 - Căn cứ vào kế hoạch điều lệ hội thao cụm Bà Rịa - Long Điền  năm học 2019-2020 .

 - Nay tôi Nguyễn Trần Nguyên đại diện tổ GDTC – QPAN  báo cáo kết quả hội thao  như sau:

I/ MÔN CẦU LÔNG:

1 Nội dung đơn nam: < 45

          Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

TRẦN ĐỨC THỌ

THPT MINH ĐẠM

I

 

2

LÊ HỮU SƠN

THPT TQK

II

 

3

VÕ ĐỨC TÀI

THPPT BR

III

 

            2 Nội dung đôi nam nữ < 45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

LÊ HỮU SƠN

NGUYỄN THỊ LANH

THPT TQK

I

 

2

LÊ THỊ MỸ THƯƠNG

NGUYỄN THANH HOÀNG

THPT Bà Rịa

II

 

3

BÙI NHẬT HỒNG     NGUYỄN THỊ TÂM

THPT NBK

III

 

 

3.  Nội dung đôi nam: < 45

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

BÙI NHẤT HỒNG

NGUYỄN HOÀNGTHANH

THPT NBK

I

 

2

LÊ HỮU PHẬN

TRẦN ĐỨC THỌ

THPT MĐ

II

 

3

PHAN THÀNH NHÂN

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

THPT NBK

III

 

1 Nội dung đôi nữ: < 45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

 LÊ THỊ MỸ THƯƠNG

 NHÂM THỊ MINH HUỆ

THPT Bà Rịa

I

 

2

TRƯƠNG THỊ HỒNG HUẾ

NGUYỄN THỊ TÂM

THPT NBK

II

 

3

NGUYỄN THỊ LANH

TRẦN NGUYỄN BỬU CHINH

THPT TQK

III

 

II/ MÔN BÓNG BÀN :

1. Nội dung đơn nam< 45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

NGUYỄN MINH ĐỨC

THPT LHPT

I

 

2

THÁI MINH QUỐC VĂN

THPT LHPT

II

 

3

TRẦN DANH SƠN

THPT MĐ

III

 

2. Nội dung Đơn nữ< 45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

LƯU THỊ HOÀNG TÂM

THPT LHPT

I

 

2

NGUYỄN THỊ VĨNH THẢO

THPT CT

II

 

3

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LOAN

THPT KTBR

III

 

3.    Nội dung đôi nam: < 45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

THÁI ĐÌNH NGỌC

 PHẠM VĂN HẠNH

THPT LHPT

I

 

2

NGUYỄN THẾ CHÍNH

TRẦN DANH SƠN

THPT MĐ

II

 

3

THÁI MINH QUỐC VĂN

 TRẦN VĂN VÀNG

THPT LHPT

III

 

4.    Đôi Nam Nữ < 45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

LƯU THỊ HOÀNG TÂM

PHÙNG ĐẠI DƯƠNG

THPT LHPT

I

 

2

HUỲNH PHÚC LÂM

TRẦN THỊ HẰNG

THPT BR

II

 

3

DƯƠNG DOÃN XUÂN

NGUYỄN THỊ VĨNH HẢO

THPT CT

III

 

           5.  Đơn Nam: > 45

 Stt

Họ và tên

Đơn vị

Hạng

Ghi chú

1

VŨ ĐÌNH THANH

THPT LHPT

I

 

2

NGUYỄN QUANG LÂM

THPT LHPT

II

 

3

ÔNG KIỆT

THPT CT

III

 

 

Trên đây là tổng hợp  kết quả hội thao cụm Bà Rịa – Long  Điền Năm học 2019 -2020


III.ĐỀ CỬ  THAM GIA HỘI THAO CẤP TỈNH

1. Môn bóng bàn:             Cán bộ quản lý:

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Nội dung

Đơn nam

Đơn nữ

Đôi nam nữ

1

Nguyễn Hiếu Dũng

KTBR

x

 

x

2

Nguyễn Hữu Tuấn

THPT MĐ

x

 

x

3

Nguyễn Thị Thanh Trúc

KTBR

 

x

 

Đối tượng >45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Nội dung

Đơn nữ

Đôi nam

1

Đặng Thị Phương Loan

KTBR

X

 

2

Lê Thị Lý

KTBR

X

 

3

Nguyễn Minh Hòa

THPT CT

 

X1

4

Ông Kiệt

THPT CT

 

X1

5

Vũ Đình Thanh

THPT LHPT

 

X2

6

Nguyễn Quang Lâm

THPT LHPT

 

X2

2. Môn Cầu Lông: Đối tượng < 45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Nội dung

Đơn nữ

1

Nguyễn Thị Minh Huệ

THPT BR

x

2

Trần Bạch Vân

KTBR

x

Đối tượng > 45

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Nội dung

Đơn nữ

Đơn nam

1

Trần Công Năng

THPT BR

 

x

2

Trần Thị Hiền

KT BR

x

 

Môn Bóng Chuyền nam :

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Nội dung

Bóng Chuyền

1

Nguyễn Minh Tuấn

THPT MĐ

x

2

Nguyễn Thanh Hoàng

THPT BR

x

3

Nguyễn Hoàng Thanh

THPT NBK

x

4

Nguyễn Đức Toàn

THPT NBK

x

5

Bùi Nhật Hồng

THPT NBK

x

6

Nguyễn Doãn Xuân

THPT CT

x

7

Trần Phúc Vinh

THPT CT

x

8

Phạm Quốc Uy

KT BR

x

9

Nguyễn Văn Thường

THPT TQK

x

10

Nguyễn Trần Nguyên

THPT TVQ

x

11

Nguyễn Khắc Minh

THPT CT

x

12

Thái Đình Ngọc

THPT LHPT

x

 

Người báo cáo

     Nguyễn Trần NguyênTrường THPT Trần Văn Quan
Địa chỉ: 82(A1) Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, BRVT
Điện thoại: 0254 3860 089


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 897
  • Tất cả: 341398